Advisering

Advisering

Wat is er mogelijk?

Wanneer er bouw of verbouwplannen zijn komen er vaak ook heel veel vragen op. Graag ondersteunen en begeleiden we de opdrachtgever om het meest optimale resultaat te bereiken tijdens alle fasen van het bouwproces. Van initiatief tot oplevering.

Bouwadvies en tekenwerk

Het bouwproces kan erg complex zijn. Gedurende dit proces kan ik altijd meedenken over verschillende mogelijkheden van een gebouw op zowel bouwtechnisch, juridisch en financieel gebied. Bovendien vereisen bouw en verbouwplannen vaak bouwkundige tekeningen. Met deze tekeningen worden de plannen inzichtelijk en kan worden aangetoond hoe aan wet- en regelgeving wordt voldaan. Voorbeelden hiervan zijn het aanvragen van een omgevingsvergunning, woning splitsingen, melding brandveilig gebruik, maar ook het digitaliseren van oude bouwtekeningen.

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheid beslaat een wezenlijk onderdeel van de bouwregelgeving. Voor het verkrijgen van bepaalde vergunningen dient de brandveiligheid daarom te zijn gegarandeerd. Omdat de wetgeving hierover ingewikkeld kan zijn is kennis en ervaring op dit gebied belangrijk om tot een goede oplossing te komen. 

Bouwbesluittoetsing

In het bouwbesluit worden de regels beschreven waaraan alle bouwwerken in Nederland dienen te voldoen. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is het in veel gevallen noodzakelijk om een toetsingsrapportage bij te voegen. In deze rapportage wordt ingegaan op de methodieken om aan het bouwbesluit te voldoen.

NEN-2580 certificaat

De oppervlakte en inhoud van een pand zijn belangrijk bij het verhuren, kopen of verkopen van vastgoed. Deze gegevens kunnen worden vastgesteld in een NEN 2580 meetcertificaat. Hiervoor wordt een berekening uitgevoerd aan de hand van bestaande gegevens zoals tekeningen, of door een pand in te meten.

Herbestemming

Op het moment is het thema herbestemming prominent aanwezig in de bouw en ontwikkel sector. Door veranderende vraag vanuit de maatschappij krijgen panden een nieuwe functie. Denk bijvoorbeeld winkels die woningen worden, maar ook fabriekspanden die een nieuw leven krijgen als werkplek. Door ervaring op dit gebied kan ik adviseren en ondersteunen bij vraagstukken van bijvoorbeeld particuliere eigenaren maar ook commerciële partijen en vastgoedbeheerders.

Ontruimingsplattegrond

Ontruimingsplattegronden zijn plattegronden van een gebouw waarop vluchtroutes  en blusmiddelen zoals brandslanghaspels worden aangegeven.  De plattegronden worden opgesteld op basis van bestaande plattegronden van een gebouw. Ontruimingsplattegronden worden door wetgeving, zoals het bouwbesluit, verplicht gesteld en dienen volgens voorschriften te worden opgesteld. 

Tekeningen digitaliseren

Tekeningen digitaliseren

In sommige gevallen is er van een gebouw alleen een papieren tekening, of er zijn helemaal geen tekeningen. In dat geval kunnen de papieren tekeningen worden gedigitaliseerd en door een locatiebezoek worden geverifieerd. De digitale tekeningen zijn vaak nodig wanneer er bouw, verbouw of sloop plannen zijn.

Splitsingstekeningen

Splitsingstekeningen

Wanneer een pand wordt opgesplitst, bijvoorbeeld naar meerdere woningen,  dienen hiervoor splitsingstekeningen te worden opgesteld. Deze vormen onderdeel van de splitsingsakte die wordt opgesteld door de notaris. De splitsingsakte en de tekening wordt ingeschreven in het kadaster. Deze tekeningen tonen aan dat de nieuwe woningen volledig zelfstandig zijn en voldoen aan alle wetgeving die gesteld is aan het bouwkundig splitsen van panden.

Melding brandveilig gebruik

Een melding brandveilig gebruik is een verplichte melding wanneer een gebouw op een bepaalde wijze gebruikt gaat worden. Een bekend voorbeeld is het gebruik van het gebouw voor kamergewijze verhuur. In die situaties dient een dergelijke aanvraag te worden ingediend bij de betreffende gemeente. Hiermee wordt aangetoond dat het gebouw voldoet aan de bouwwetgeving en geschikt is voor het beoogd gebruik.

the_world_is_mine

Duurzaamheid

Vandaag de dag heeft duurzaamheid een belangrijke plek ingenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan energieverbruik en materiaalgebruik. Gedurende de opgave kan ik begeleiden en ondersteunen bij het maken van keuzes die aansluiten bij de ambitie van zowel de casus als de opdrachtgever.

Stappenplan

1

2

3

Doelen afstemmen

Wij gaan aan de slag

Opgeleverd werk

Aan de slag!

Aan de slag!

Vaak is er meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt. Gebruik de knop hiernaast om vrijblijvend contact op te nemen.